Palvelut

Johdon työnohjaus ja valmennus (coaching)

Valmennus on lyhytaikaista, tavoitelähtöistä, prosessimaista työskentelyä läheisessä ja tiiviissä yhteistyössä valmennettavan kanssa. Työskentely on joustavaa ja ei välttämättä etene ennalta sovittujen aikataulujen mukaan. Valmennussuhde on aina henkilökohtainen.

Hinta: 240€/60min (+alv 24%).
Työnohjaus on ennalta sovittua, tavoitelähtöistä, säännöllistä ja prosessina etenevää toimintaa tasavertaisessa ja luottamuksellisessa suhteessa. Työnohjauksen sisältönä on itsensä ja työn tutkiminen työssä kehittymiseksi. Työnohjaus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmämuotoisena. Erona valmennustyöskentelyyn on, että työnohjaus on yleensä harvemmin toteutuvaa, ja tapaamiset on sovittu ennakkoon.

Hinta: 240€/60min (+alv 24%).

Sosiaalialan työn mentorointi ja konsultointi

Mentoroinnissa tarjotaan henkilökohtaista tukea ja reflektointiapua työssä vastaan tuleviin tilanteisiin – erityisesti niihin, mihin opinnot eivät valmistaneet.

Tavoitteena työskentelyssä on mentoroitavan ammatillinen ja henkinen kehittyminen. Mentoroinnissa vahvistetaan ammatillista identiteettiä ja selkiytetään omaa urapolkua.

Mentoroinnista hyötyvät erityisesti vastikään alalla aloittaneet tai uudenlaiseen työnkuvaan siirtyneet työntekijät.

Hinta: 120€/30min (+alv 24%)
240€/60min (+alv 24%).

Konsultaatiossa keskitytään tietyn ongelman selvittämiseen. Konsultaatio on luonteeltaan yksittäinen kohtaaminen.

Hinta: 120€/30min (+alv 24%)
240€/60min (+alv 24%).

Sosiaalialan ryhmätyönohjaus ja tapaus(case)-työnohjaus

Tapaus-työnohjaus on teoreettisten tai todellisten asiakastapausten moniulotteista tarkastelua työyhteisönä.

Tapauksia voidaan tarkastella esimerkiksi lainsäädännön, etiikan ja ihmiskuvateorioiden kautta. Tapaus-työnohjaus auttaa ryhmää löytämään yhteistä näkemystä tilanteisiin ja toimintamalleihin. Haastavien tapausten yhdessä pohdinta ulkopuolisen tahon kanssa saa tarkastelemaan tapauksia eri näkökulmista ja voi tuoda esiin asioita ja tarkastelutapoja mitkä ovat jääneet pimentoon. Parhaimmillaan tapaus-työnohjaus syventää myös jokaisen osallistujan itseymmärrystä ja saa tietoisemmaksi omista motivaattoreista, vaikuttimista ja arvopohjasta.

Hinta: 360€/90min (+alv 24%).
480€/120min (+alv 24%)

Koulutukset asiantuntijoille

Motivoiva kohtaaminen -koulutus, 3h (aamu- tai iltapäiväkoulutus)

Koulutuksessa syvennytään motivaation peruskysymyksiin. Mistä motivaatio syntyy, mitä motivaatio on ja kuinka voimme kohtaamisissa lisätä asiakkaan motivoitumista. Siinä sivussa voi löytää vinkkejä myös omien motivaatiokysymysten pohdintaan.

Koulutus on vuorovaikutuksellinen ja osallistava.

Hinta: 650€ (+alv. 24%).